"Антарес" ООД успешно реализира проект по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

"Антарес" ООД успешно реализира проект по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

Русе

Регионални новини / Русе 23 Views 0

“Антарес" ООД успешно реализира договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) BG16RFOP002-3.004-0113-C01 "Внедряване на комплексно ...

Comments