АИКБ с "коледно писмо" до Борисов, поиска му 150 милиона лева

АИКБ с "коледно писмо" до Борисов, поиска му 150 милиона лева

Икономика

Бизнес и финанси / Икономика 45 Views 0

Асоциацията на индустриалния капитал в България изпрати "коледно писмо" до кабинета за подкрепа на компаниите с голям спад на приходите, причинен от COVID-19. 

"Високо ценим предприетите мерки от страна на българското правителство за подпомагане на българската икономика в условията на задълбочаващата се криза. Считаме, че мярката 60 на 40 плюс 290 лв. за всяко работно място в сферата на транспорта и туризма е работеща и дава макар и частична възможност за смекчаване на натиска върху гражданската авиация, транспорта и туризма като цяло. Но огромният спад на приходите в гражданското въздухоплаване спрямо 2019 г. достига до 80-85%", написаха от работодателската организация.

От АИКБ обясняват, че постоянните разходи, които са специфични за авиационния бранш, се запазват, а експлоатационните разходи при изпълнението на полети дори се увеличават, за да се снижи рискът от заразяване в самолетите.

Те са категорични, че поддържането на авиационната техника и високата квалификация на персонала изискват непрекъснати финансови вложения, а резервите, използвани досега от авиокомпаниите и бранша, практически са изчерпани.

"Ситуацията, в която са авиокомпаниите, е сходна с тази на фирмите, чиято дейност е затворена. Това е така, защото пътниците по редовни линии са на критичния минимум, а пътнически чартъри почти няма", добавят от работодателската организация. 

Според тях в подобна ситуация са и търговските обекти, тясно свързани, както с туризма, така и с хотелите. 

От АИКБ смятат, че е наложително мерките, прилагани за затворените с акт на държавен орган дейности, да се прилагат и за авиосектора и другите най-силно пострадали бизнеси.

"Крайно наложително е дейностите със спад, надвишаващ определен размер (например 40 или 45%) на база същия месец на 2019-та година, да се подпомогнат за частично заплащане на непокритите фиксирани разходи. Спадът на приходите от продажби според нас е много по-обективен критерий от това дали дейност на предприятие е преустановена с акт на държавен орган, тъй като същото предприятие може да извършва и други дейности, които не са спрени и чрез тях да има по-малък и дори никакъв спад на приходите", казаха още от работодателската организация.

От АИКБ обясняват, че Европейската комисия е позволила такава държавна помощ към непокритите фиксирани разходи до 90% за микро и малки, респективно до 70% за средни и големи предприятия при спад на продажбите с най-малко 30%, с изменения на Временната рамка за мерките за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 от 13 октомври 2020 г.

"Ние предлагаме с 1/3 или даже с 1/2 по-голям спад като допустимост предвид по-голямата устойчивост на кризи на българския бизнес", подчертаха от организацията. 

Те предлагат подкрепата да е за последното тримесечие на 2020 г. или втората вълна с финансов ресурс в размер на 150 млн. лева, заделен от бюджета в рамките на планирания дефицит с последната актуализация на бюджета.

"Такава сума, заедно с пренасочените от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" - 156 млн. лева за затворените бизнеси, би доближила по размер, съотнесен към БВП, страната ни до добрите европейски практики. В същото време считаме, че такава сума е напълно по възможностите на бюджета предвид неговата балансираност до преди няколко дни и планирания 5-милиарден дефицит за след няколко дни", категорични са от АИКБ.

Comments