2021 г. отиде в историята - годината на небалансираното възстановяване

2021 г. отиде в историята - годината на небалансираното възстановяване

Икономика

Бизнес и финанси / Икономика 81 Views 0

По-голямото пространство за фискална и парична подкрепа в богатите страни и различията в темповете на ваксинация са в основата на разликите

Comments